diumenge, 16 de febrer del 2014

Busco pis

A la sessió anterior vam imaginar de què ens agradaria treballar en un futur. A partir d'aquí, vam investigar quin seria el sou mensual que rebríem i el vam posar a la fulla de càlcul, com a ingressos. Avui toca parlar de despeses. La despesa familiar més important és l'habitatge. La pregunta que ens farem avui és:


Com i on m'agradaria viure?


Per contestar aquesta gran pregunta, caldrà que primer anem per parts i formulem preguntes més concretes:
 • Volem (i podem) viure sols, en parella o ens decantem més per compartir pis amb amics? Cada opció té els seus avantatges i inconvenients.
 • Quin tipus d'habitatge em convé? Casa o pis? Quantes habitacions hauria de tenir? Quina seria la superfície mínima acceptable?
 • A quina zona de Verges/Girona i rodalies em convé més que estigui l'habitatge?
 • Quins són els serveis i/o comerços que valoro que estiguin aprop del meu habitatge? Per què?
 • Ens convé llogar o comprar pis? Quins són els avantatges i inconvenients de cada opció?
 • Si em decanto pel lloguer, què és millor, un pis moblat o sense?
 •  Un cop he trobat la meva vivenda ideal, quines despeses mensuals em representa en concepte de lloguer o hipoteca? Penseu que es recomana que aquestes despeses siguin iguals o inferiors a 1/3 dels meus ingressos menuals. Es compleix això en el vostre cas?

Buscar pis a la xarxa


Activitats


Obriu el document Busco pis. Guardeu-lo en el vostre google drive, dins la carpeta Ens en sortim. Contesteu les preguntes. Al final, haureu de tenir una estimació de les despeses mensuals d'habitatge que haureu d'afegir al vostre full de càlcul Economia domèstica. 


Vídeo: Plats Bruts

A la dècada dels 90 es va fer molt famosa una sèrie de TV3 que s'anomenava Plats Bruts. Mireu aquest capítol on en Sànchez i en David es plantegen de buscar pis. Et semblen realistes les situacions que s'hi donen? Per què?

dissabte, 8 de febrer del 2014

Els ingressos: el salari i la nòmina

La nòmina

Els principals ingressos mensuals d'una família provenen del salari. El salari és l'import que paga un empresari al treballador a canvi de la seva feina. El salari ve especificat en un 'rebut' que s'anomena nòmina. Aquí pots veure un exemple senzill de nòmina (font: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/159101):

La nòmina té vàries parts:
 1. Dades de l'empresa
 2. Dades del treballador
 3. Meritacions o percepcions: quantitats que cobrem desglossades en els diferents conceptes del salari
 4. Deduccions: IRPF (Impost de la Renda sobre les Persones Físiques) i Seguretat Social
 5. Bases de cotització
Pots veure més exemples de com es llegeix una nòmina a l'enllaç següent:

 

El salari mínim interprofessional

El salari mínim interprofessional és la mínima quantitat econòmica mensual que percebrà un treballador de l'estat espanyol. L'any 2014 aquest salari és de 645,30 €.

Les ofertes de treball

Per saber quin serà més o menys el nostre salari, podem buscar ofertes de treball de la categoria professional que més ens agradi. Hi ha diferents pàgines a internet on podem fer aquestes cerques. Algunes d'aquestes són:

 

Activitats

Un cop acabat, hauràs de fer les activitats d'aquest enllaç.

dissabte, 1 de febrer del 2014

Ens en sortim?

Pensem en el futur, en dia que, vosaltres sols o amb la vostra parella us vulgueu independitzar. Caldrà que feu números abans per poder veure si us n'ensortireu, econòmicament parlant. Amb aquest projecte, estudiarem quins són els ingressos i quines són les despeses en el moment d'independitzar-se.


Fulla de càlcul per anotar les nostres despeses mensuals

Caldrà que, abans de tot, feu una fulla de càlcul per anotar totes les vostres despeses mensuals. Entreu a la vostra compta de gmail i aneu al drive. Creeu una carpeta de 3r d'ESO i a dins una que digui 'emprenedoria'. Allà creeu una fulla de càlcul que es digui 'economia domèstica'. Aquí podeu veure'n un exemple.