dijous, 30 de gener del 2014

Documental: 'Endeutats sobre la teranyina'

L'economia domèstica és important pel funcionament de cada llar. Saber 'portar bé els números' és decisiu per tirar endavant. El documental 'ENDEUTATS, sobre la teranyina' explica situacions dramàtiques de famílies que en el seu moment van prendre decisions errònies sobre la seva economia. Després de visualitzar-lo, reflexionarem una mica sobre el seu contingut. Farem un petit debat i contestarem les activitats proposades en aquest full.

dijous, 23 de gener del 2014

Qui em presta diners?


Avui parlarem una mica del deute i del crèdit bancari. Quan és perillós endeutar-se i quan no ho és? Qui presta diners i d'on surten? Aquesta i d'altres incògnites les debatrem després de veure aquest vídeo. Què us agrada i què us desagrada del vídeo? Trobeu que totes les situacions que s'hi relaten són versemblants? És necessari el crèdit? Què passa ara mateix amb el crèdit i els grans bancs? Quin paper hi té l'estat amb tot això? Moltes preguntes per contestar en un sol dia!

Si el temps ens ho permet, també llegirem la història de Muhammad Yunus, l'home que va fundar el primer banc per a pobres l'any 1983, el Grameen Bank. L'any 2006 li van atorgar el premi nobel de la pau, per ajudar al desenvolupament dels més desfavorits.

dissabte, 18 de gener del 2014

La despesa social (II)

Avui intentarem analitzar les dades de l'article del dia anterior i representar en un gràfic les més rellevants. L'article que vam llegir analitza 4 punts:
 • Despesa social (sanitat, educació, seguretat, pensions, atur i serveis públics en general)
 • Protecció social (ajudes a la tercera edat, la família, la vivenda, la discapacitat o l'atur, entre d'altres)
 • Educació
 • Formació contínua
Poseu-vos per parelles. Obriu una fulla de càlcul. Es tracta de representar gràficament les dades que apareixen en l'article, en forma de percentatges. Haureu de representar 4 gràfics:
 1. Despesa social. Elaboreu un diagrama de barres on hi figuri la inversió en despesa social d'Espanya (expressada en % del PIB) el 2008. En aquest gràfic afegiu-hi les dades de Suècia, França, Dinamarca i Bèlgica tal i com apareixen a l'article. Compareu totes les dades amb la mitjana europea per aquell any.
 2. Protecció social. Construïu un atre gràfic on hi figuri la mitjana espanyola de despesa (en % del PIB) en protecció social. Compareu aquesta dada amb les dels altres països: França, Alemanya, Italia i Regne Unit. Finalment representeu-hi també la mitjana europea.
 3.  Educació. Representeu en un altre diagrama de barres la despesa espanyola en educació per l'any 2008, la mitjana europea i les dades referents a Dinamarca i Xipre tal i com apareixen en l'article. Compareu aquests resultats també amb la dada espanyola per l'any 2010.
 4. Formació contínua. Representeu en un últim diagrama de barres el percentatge d'espanyols que estan involucrats en processos de formació contínua. En el gràfic també hi han de figurar les dades de Dinamarca, Suècia, Finlàndia i Regne Unit.
Quines conclusions en feu d'aquest estudi? Debateu-les amb el grup classe.

dijous, 16 de gener del 2014

La despesa social (I)

El dia anterior vam parlar de l'estat del benestar. L'estat de benestar en bona part depèn de la despesa social dels estats. La despesa social es calcula sovint en percentatge respecte el Producte Interior Brut (PIB) dels països. Sabeu en què consisteix aquesta dada?
Avui primer intentarem esbrinar què és i com es calcula el PIB a partir d'un vídeo de l'economista Xavier Sala i Martín. Després, llegirem i debatrem un article on parla de la despesa social de l'Estat Espanyol i la compara amb la resta dels països de la UE, l'any 2008.
0
Font: Diario Público, http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2010/9/10/1284087450115gasto2c6.jpg

dissabte, 11 de gener del 2014

L'estat del benestar


Avui parlarem  una mica de què és l'estat del benestar. El divendres ja ens va sortir en el vídeo. Tots els serveis que gaudeixen els habitants de les societats occidentals (sanitat, educació, seguretat, pensions, atur, etc) formen l'estat del benestar. Aquests diners, tal i com vam veure, surten dels impostos dels contribuents.

Paraules clau

En aquest vídeo surten vàries paraules clau:
 • Estat del benestar
 • Deute públic
 • Pacte social
 • Neoliberalisme
 • Paradís fiscal
 • Crisi del 2008
 • Sobreproducció
 • Cooperativa
 • Banc públic
 
Separeu-vos per grups de 2 o 3 persones, busqueu la definició d'aquests termes. Prepareu una breu exposició (si pot ser amb exemples) i exposeu-la a la resta de la classe.

dijous, 9 de gener del 2014

Res no és gratuït

Encetarem aquest 2n trimestre parlant d'economia. Ja hem parlat llargament de l'esperit emprenedor i ara ens agradaria conèixer i entendre una mica més l'activitat econòmica centrant-la en el nostre entorn més proper.
Avui mirarem un vídeo del recurs KitCaixa Economia anomenat 'res no és gratis'. Després d'un petit debat, resoldrem un qüestionari.