dissabte, 8 de febrer del 2014

Els ingressos: el salari i la nòmina

La nòmina

Els principals ingressos mensuals d'una família provenen del salari. El salari és l'import que paga un empresari al treballador a canvi de la seva feina. El salari ve especificat en un 'rebut' que s'anomena nòmina. Aquí pots veure un exemple senzill de nòmina (font: http://barcelona.indymedia.org/newswire/display_any/159101):

La nòmina té vàries parts:
  1. Dades de l'empresa
  2. Dades del treballador
  3. Meritacions o percepcions: quantitats que cobrem desglossades en els diferents conceptes del salari
  4. Deduccions: IRPF (Impost de la Renda sobre les Persones Físiques) i Seguretat Social
  5. Bases de cotització
Pots veure més exemples de com es llegeix una nòmina a l'enllaç següent:

 

El salari mínim interprofessional

El salari mínim interprofessional és la mínima quantitat econòmica mensual que percebrà un treballador de l'estat espanyol. L'any 2014 aquest salari és de 645,30 €.

Les ofertes de treball

Per saber quin serà més o menys el nostre salari, podem buscar ofertes de treball de la categoria professional que més ens agradi. Hi ha diferents pàgines a internet on podem fer aquestes cerques. Algunes d'aquestes són:

 

Activitats

Un cop acabat, hauràs de fer les activitats d'aquest enllaç.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada