dissabte, 18 de gener del 2014

La despesa social (II)

Avui intentarem analitzar les dades de l'article del dia anterior i representar en un gràfic les més rellevants. L'article que vam llegir analitza 4 punts:
  • Despesa social (sanitat, educació, seguretat, pensions, atur i serveis públics en general)
  • Protecció social (ajudes a la tercera edat, la família, la vivenda, la discapacitat o l'atur, entre d'altres)
  • Educació
  • Formació contínua
Poseu-vos per parelles. Obriu una fulla de càlcul. Es tracta de representar gràficament les dades que apareixen en l'article, en forma de percentatges. Haureu de representar 4 gràfics:
  1. Despesa social. Elaboreu un diagrama de barres on hi figuri la inversió en despesa social d'Espanya (expressada en % del PIB) el 2008. En aquest gràfic afegiu-hi les dades de Suècia, França, Dinamarca i Bèlgica tal i com apareixen a l'article. Compareu totes les dades amb la mitjana europea per aquell any.
  2. Protecció social. Construïu un atre gràfic on hi figuri la mitjana espanyola de despesa (en % del PIB) en protecció social. Compareu aquesta dada amb les dels altres països: França, Alemanya, Italia i Regne Unit. Finalment representeu-hi també la mitjana europea.
  3.  Educació. Representeu en un altre diagrama de barres la despesa espanyola en educació per l'any 2008, la mitjana europea i les dades referents a Dinamarca i Xipre tal i com apareixen en l'article. Compareu aquests resultats també amb la dada espanyola per l'any 2010.
  4. Formació contínua. Representeu en un últim diagrama de barres el percentatge d'espanyols que estan involucrats en processos de formació contínua. En el gràfic també hi han de figurar les dades de Dinamarca, Suècia, Finlàndia i Regne Unit.
Quines conclusions en feu d'aquest estudi? Debateu-les amb el grup classe.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada